ฟันแถม

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด หรือฟันแถม อันตรายหรือไม่

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด หรือฟันแถม อันตรายหรือไม่

MamaExpert Team 08 January 2016

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด หรือ ฟันแถม โดยปกติฟันน้ำนมของลูกจะขึ้นครั้งแรกเมื่อเด็กทารกมีอายุประมาณ 7-8 เดือน ซึ่งฟันที่ขึ้นมาชุดนี้เราเรียกว่า ฟันน้ำนม แต่ก็มีเด็กทารกหลายรายที่เกิดมาพร้อมกับมีฟั...

ฟันแถม มีฟันตั้งแต่แรกเกิด