ฟันแถม

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด หรือฟันแถม อันตรายหรือไม่?

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด หรือฟันแถม อันตรายหรือไม่?

MamaExpert Team 08 January 2016

ฟันแถม โดยปกติฟันน้ำนมของลูกจะขึ้นครั้งแรกเมื่อเด็กทารกมีอายุประมาณ 7-8 เดือน ซึ่งฟันที่ขึ้นมาชุดนี้เราเรียกว่า ฟันน้ำนม แต่ก็มีเด็กทารกหลายรายที่เกิดมาพร้อมกับมีฟันงอกออกมา เราเรียกฟันชนิดนี้ว่า ฟ...

ฟันแถม มีฟันตั้งแต่แรกเกิด ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนม