ฟันแถม

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด อันตรายหรือไม่

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด อันตรายหรือไม่

MamaExpert Team 23 December 2013

เด็กมีฟันตั้งแต่แรกเกิด หรือ ฟันแถม โดยปกติฟันน้ำนมของลูกจะขึ้นครั้งแรกเมื่อเด็กทารกมีอายุประมาณ 7-8 เดือน ซึ่งฟันที่ขึ้นมาชุดนี้เราเรียกว่า ฟันน้ำนม แต่ก็มีเด็กทารกหลายรายที่เกิดมาพร้อมกับมีฟันงอกออก...

ฟันแถม มีฟันตั้งแต่แรกเกิด