พัฒนาการเด็ก2เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 2  เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 2 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

พัฒนาการทารกอายุ 2  เดือน พัฒนาการเด่น  “ สนใจสิ่งรอบข้าง” พอเข้าเดือนที่ 2 คุณแม่จะรู้ใจลูกได้ดีขึ้น การป้อนนม การขับถ่าย เริ่มจะเป็นระบบระเบียบมากขึ้น แต่บางครั้งก็ยังอ...

คลอดบุตร คั้งครรภ์ พัฒนาการเด็ก