พัฒนาการเด้ก Hydrocephalus

โรคหัวบาตร หรือ โรคโพรงน้ำในสมองขนาดใหญ่ (HYDROCEPHALUS)

โรคหัวบาตร หรือ โรคโพรงน้ำในสมองขนาดใหญ่ (HYDROCEPHALUS)

MamaExpert Team 17 July 2012

โรคหัวบาตรไฮโดรเซฟฟาลัส โรคหัวบาตรไฮโดรเซฟฟาลัส หรือ HYDROCEPHALUS ไฮโดรเซฟฟาลัส หรือ HYDROCEPHALUS หรือ โรคหัวบาตร  เป็นความผิดปกติที่มีน้ำในโพรงสมองมากเกินปกติ เนื่องจากท่อทางเดินน้ำหล่อสมองแ...

การตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยของทารก ครรภ์