พัฒนาการเด็กหญิง

9 ความแตกต่างของพัฒนาการลูกชายและลูกสาวตั้งแต่แรกคลอด

9 ความแตกต่างของพัฒนาการลูกชายและลูกสาวตั้งแต่แรกคลอด

MamaExpert Team 06 January 2016

เด็กทารกทั้ง 2 เพศนอกจากจะมีความแตกต่างทางด้านสรีระวิทยาอย่างชัดเจนแล้ว เรื่องของจิตใจและพัฒนาการตามวัยก็แตกต่างกันตามไปด้วย คุณแม่ที่มีลูกทั้ง 2 เพศ จะค่อนข้างสังเกตเห็นความแตกต่างชัดเจน และชัดเจนท...

พัฒนาการเด้ก พัฒนาการเด็กชาย พัฒนาการเด็กหญิง