พัฒนาการเด็กหญิง

9 ความแตกต่างของพัฒนาการลูกชายและลูกสาวตั้งแต่แรกคลอด

9 ความแตกต่างของพัฒนาการลูกชายและลูกสาวตั้งแต่แรกคลอด

MamaExpert Team 06 January 2016

พัฒนาการลูกชายและลูกสาว เด็กทารกทั้ง 2 เพศนอกจากจะมีความแตกต่างทางด้านสรีระวิทยาอย่างชัดเจนแล้ว เรื่องของจิตใจและพัฒนาการตามวัยก็แตกต่างกันตามไปด้วย คุณแม่ที่มีลูกทั้ง 2 เพศ จะค่อนข้างสังเกตเห็นควา...

พัฒนาการเด็กชาย พัฒนาการเด็กหญิง พัฒนาการเด็ก