พัฒนาการทารกในครรภ์ 38 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 38 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 38 สัปดาห์

MamaExpert Team 08 November 2012

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ เมื่อใกล้ถึงกำหนดคลอด ลูกน้อยของคุณเติบโตเต็มที่แล้วและกำลังใช้เวลา 2 สัปดาห์สุดท้ายเพื่อสะสมไขมัน ด้วยความยาวประมาณ 49 หรือ 50 ซม. ลูกจะมีน้ำหนักเกือบ 2.9 กก. ช่วงนี้ ลูกจะไ...

การตั้งครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ 38 สัปดาห์