พัฒนาการทารกในครรภ์ 23 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 23 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 23 สัปดาห์

MamaExpert Team 13 November 2012

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ในขณะนี้ ลูกน้อยของคุณกำลังฝึกหายใจโดยการหายใจเอาน้ำคร่ำเข้าสู่ปอดที่กำลังพัฒนา และสามารถกำมือคว้าสายสะดือทุกครั้งที่สัมผัสกับสายสะดือ ศีรษะได้สัดส่วนพอเหมาะกับลำตัว แขนขาพัฒ...

การตั้งครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ 23 สัปดาห์