พัฒนาการทารกในครรภ์ 22 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 22 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 22 สัปดาห์

MamaExpert Team 13 November 2012

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์  ลูกน้อยในครรภ์ของคุณไม่ใช่ทารกตัวจิ๋วอีกต่อไปแล้ว เพราะตอนนี้ลูกมีลำตัวยาวถึง 27-28 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 255 กรัม เริ่มเป็นรูปร่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันความสามารถในการได้ยิ...

การตั้งครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ 22 สัปดาห์