ปัสสาวะบอกโรค

16 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัสสาวะ

16 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัสสาวะ

MamaExpert Team 21 September 2015

ปัสสาวะบอกโรค  ปัสสาวะของคนเราสามารถบอกสุขภาพของเรา ณ เวลานั้นๆได้เป้นอย่างดี สังเกตไหมคะว่า เวลาเราเจ็บป่วย เมื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่แล้ว ปัสสาวะจะเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ต้องให้เราเก็บส่งตรวจ...

ดื่มน้ำปัสสาวะ ปัสสาวะบอกโรค ปัสสาวะปกติ