นมแม่ มีเลือดปน

นมแม่ มีเลือดปน เกิดจากอะไร ลูกดื่มได้หรือไม่

นมแม่ มีเลือดปน เกิดจากอะไร ลูกดื่มได้หรือไม่

MamaExpert Team 07 August 2015

นมแม่ มีเลือดปน นมแม่ มีเลือดปน เกิดจากอะไร เลือดผสมในน้ำนม เกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อนส่วนมาเนื่องมาจาก มีแผลที่หัวนม อาจจะเกิดจากลูกกัด เกิดจากเเส้นเลือดฝอยฉีกขาดจากการปั๊มนมที่ใช้แรงดันสูงเก...

นมแม่ มีเลือดปน สต๊อกนมแม่