นมแม่มาน้อย

นมแม่ : กระบวนการสร้างน้ำนม

นมแม่ : กระบวนการสร้างน้ำนม

MamaExpert Team 09 June 2012

กระบวนการสร้างน้ำนม เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์ เต้านมจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง คือ ที่ลานหัวนมจะใหญ่และสีเข้มขึ้น หัวนมอาจจะตั้งขึ้น เต้านมแข็งและตึง จากนั้นจะค่อยๆขยายขนาดออก ซึ่งเต้านมใหญ่หรือเล...

การดูดนมที่ถูกต้อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้นมบุตร