ท้องเป็นเบาหวาน

วิธีทดสอบ เบาหวานขณะตั้งครรภ์

วิธีทดสอบ เบาหวานขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 25 March 2015

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือภาษาแพทย์เรียกว่าGestational diabetes mellitusตัวย่อ GDM เป็นภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ที่พบบ่อยในระหว่างตั้งครรภ์ ถ้าเป็นเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์มีการเปลี่...

ท้องเป็นเบาหวาน เบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน