ท้องลม

ท้องลม ท้องหลอก เกิดขึ้นได้อย่างไร

ท้องลม ท้องหลอก เกิดขึ้นได้อย่างไร

MamaExpert Team 21 March 2015

ท้องลม blighted ovum ท้องลม  ศัพทย์ทางการแพทย์คือ blighted ovum หรือ Anembryonic pregnancy  หมายถึง การตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกแต่ไม่มีตัวทารกในถุงการตั้งครรภ์มีแต่ถุงการตั้งคร...

การตั้งครรภ์ ครรภ์ ท้องลม