ทารกหลังคลอด

ลักษณะทั่วไปของทารกแรกเกิด ที่คุณแม่ควรสังเกต

ลักษณะทั่วไปของทารกแรกเกิด ที่คุณแม่ควรสังเกต

MamaExpert Team 13 June 2012

ลักษณะทั่วไปของทารกแรกเกิด ที่คุณแม่ควรสังเกต หลังจากที่คุณแม่คลอดลูกน้อยออกมาแล้ว คุณจะได้มองดูลูกอย่างเต็มตาล่ะที่นี้ ให้สมกับที่รอคอยมาเป็นเวลานาน เฝ้าสังเกตทุกอิริยาบถและทุกส่วนของร่างกายลูก ไม่ว่...

ทารก ทารกหลังคลอด พัฒนาการเด็ก1เดือน