ทารกหลังคลอด

 ลักษณะทั่วไปและสุขภาพทารกแรกเกิด ที่คุณแม่ควรสังเกต

ลักษณะทั่วไปและสุขภาพทารกแรกเกิด ที่คุณแม่ควรสังเกต

MamaExpert Team 13 June 2012

สุขภาพทารกแรกเกิด  หลังจากที่คุณแม่คลอดลูกน้อยออกมาแล้ว คุณจะได้มองดูลูกอย่างเต็มตาล่ะที่นี้ ให้สมกับที่รอคอยมาเป็นเวลานาน เฝ้าสังเกตทุกอิริยาบถและทุกส่วนของร่างกายลูก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเส้...

ทารก ทารกหลังคลอด พัฒนาการเด็ก1เดือน