ถ่ายเป็นมูก

การขับถ่ายของเด็ก ที่ผิดปกติ

การขับถ่ายของเด็ก ที่ผิดปกติ

MamaExpert Team 10 September 2014

การขับถ่ายของเด็ก ที่ผิดปกติ การขับถ่ายเป็นอีกสัญญาณชี้วัดภาวะสุขภาพของลูกน้อย  ทารกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและระบบทางเดินอาหารปกติ มักจะอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายอารมณ์ดี ลูกบ้านไหนงอแง เลี้ยงยาก มีปัญหาการขั...

การขับถ่ายของทารก การขับถ่ายที่ผิดปกติของทารก ถ่ายเป็นมูก