ตั้งชื่อลูกชาย

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล ชื่อถูกโฉลก ชื่อหล่อไม่เชย สำหรับเด็กชายที่เกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล ชื่อถูกโฉลก ชื่อหล่อไม่เชย สำหรับเด็กชายที่เกิดวันจันทร์

MamaExpert 06 December 2016

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ อุปนิสัยของคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์ มีความอ่อนหวานอ่อนโยน พูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดี อารมณ์แปรปรวนง่าย แม้อ่อนโยน แต่โมโหร้าย แต่ก็หายได้เร็ว รสนิยม ดีทั้งด...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคลเด็กชาย