ตั้งครรภ์7เดือน

อายุครรภ์ 7 เดือน สุขภาพครรภ์   พัฒนาการทารกในครรภ์ และคำแนะนำ

อายุครรภ์ 7 เดือน สุขภาพครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ และคำแนะนำ

MamaExpert Team 14 November 2016

อายุครรภ์  7 เดือน ทารกในครรภ์ขณะนี้จะมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมโดยประมาณ ความยางโดยเฉลี่ย 38 เซยติเมตร อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย150ครั้งตาอนาที  อวัยวะต่างๆของลูกน้อยถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว ยก...

การตั้งครรภ์ ครรภ์ ตั้งคคภ์