ตั้งครรภ์น้ำหนักควรขึ้นกี่กิโล

ตั้งครรภ์  น้ำหนักควรขึ้นกี่กิโล

ตั้งครรภ์ น้ำหนักควรขึ้นกี่กิโล

MamaExpert Team 13 August 2012

“โดยทั่วไปแพทย์มักจะแนะนำหญิงตั้งครรภ์ว่าควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10 กิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ์ แต่ถ้ามีน้ำหนักตัวเพิ่มไม่ถึงเกณฑ์กำหนด มักจะพบว่าทารกที่เกิดมาจะมีน้ำหนักตัวแรกเกิดต่ำกว่าปกติ หรื...

การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์น้ำหนักควรขึ้นกี่กิโล น้ำหนักขณะตั้งครรภ์