ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี

รายละเอียดตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี มกราคม2560 ตรวจอะไรได้บ้าง

รายละเอียดตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี มกราคม2560 ตรวจอะไรได้บ้าง

MamaExpert 27 December 2016

ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี ความคืบหน้าตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี โดยหลังจากที่ ทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกสิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน  เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นั...

ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี ประกันสัคมตรวจสุขภาพฟรี