ดนตรีสำหรับคนท้อง

เพลงที่เหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อเสริมพัฒนาการลูก

เพลงที่เหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อเสริมพัฒนาการลูก

MamaExpert Team 10 September 2014

เพลงที่เหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อเสริมพัฒนาการลูก คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านทราบดีกว่าการเปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังนั้น เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งการเลือกแนวเพลงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกน้อย เ...

การตั้งครรภ์ ดนตรีบำบัด ดนตรีสำหรับคนท้อง