คิ้วดกดำด้วยดอกอัญชัญ

ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก  เรื่องโบราณอิงหลักวิทยาศาสตร์

ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก เรื่องโบราณอิงหลักวิทยาศาสตร์

MamaExpert Team 26 March 2015

ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก เป็นเรื่องที่ปฎิบัติกันมายาวนานตั้งแต่ สมัยโบร่ำ โบราณกันเลยค่ะ คนสมัยก่อนเชื่อกันว่า ถ้านำน้ำจากดอกอัญชัน หรือ ดอกอัญชันบดมาทาที่คิ้วเด็กแรกเกิด จะทำให้คิ...

คิ้วดกดำด้วยดอกอัญชัญ คิ้วดกทาอะไร ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก