คุมกำเนิดชั่วคราว

ยาคุมกำเนิด ชนิดรัปประทาน

ยาคุมกำเนิด ชนิดรัปประทาน

MamaExpert Team 05 December 2011

  โดย สุนันทา  พิมสี    นักสาธารณสุขศาสตร์ ยาคุมกำเนิดแบบรับประทาน เป็นยาเม็ดที่ป้องกันการตั้งครรภ์โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ของรังไข่ ในยา 1 เม็ดจะประกอบด้วยสารเคมีสังเคราะห์ 2 อย่างที่มีฤทธิ์คล้...

คุมกำเนิด คุมกำเนิดชั่วคราว ตั้งครรภ์