ความพิการแต่กำเนิดของผนังหน้าท้อง.gastroschisis

ความพิการแต่กำเนิดของผนังหน้าท้อง(gastroschisis)

ความพิการแต่กำเนิดของผนังหน้าท้อง(gastroschisis)

MamaExpert Team 06 April 2012

ความพิการแต่กำเนิดของผนังหน้าท้อง(gastroschisis) โรคนี้เป็นความพิการแต่กำเนิดที่ทำให้มีรูโหว่ของผนังหน้าท้อง ทำให้มีลำไส้โผล่ออกมา  พบประมาณ 1 : 5,000 – 1: 20,000  ของทารกเกิดมีชีพ โดยมักเกิดกับมารดาอ...

ความพิการแต่กำเนิดของผนังหน้าท้อง.gastroschisis ทารกผนังหน้าท้องไม่ปิด ทารกมีลำใส้อยู่หน้าท้อง