คลอดลูกแล้วตาย

คุณพ่อนักร้อลูกทุ่ง ขอความเป็นธรรมหลัง ภรรยาคลอดลูกไม่ถึงชั่วโมงลูกน้อยเสียชีวิต

คุณพ่อนักร้อลูกทุ่ง ขอความเป็นธรรมหลัง ภรรยาคลอดลูกไม่ถึงชั่วโมงลูกน้อยเสียชีวิต

MamaExpert 19 September 2017

เหตุไม่ค่าดฝันเรื่องการคลอดเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง แต่สาเหตุอาจเนื่องมาจากปัจจัยทั้งด้านแม่ ด้านลูก หรือ ด้านบุคคลากรทางการแพทย์ อย่างเช่นเคสนี้ คุณพ่อนักร้องลูกทุ่ง ออกมาขอความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลที่ภรร...

ลูกตายหลัคลอด ทารกเสียชีวิตหลังคลอด คลอดลูกแล้วตาย