คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล

คลอดฉุกเฉิน คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล ทำอย่างไร

คลอดฉุกเฉิน คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล ทำอย่างไร

MamaExpert Team 01 February 2015

คลอดฉุกเฉิน  การคลอดฉุกเฉิน คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล การคลอดก่อนถึงโรงพยาบาล ทางการแพทย์เรียกว่า Birth before arrival  คำย่อ  BBA   สถิติส่วนใหญ่พบว่า คลอดในรถยนต์ &nbsp...

คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล คลอดธรรมชาติ