ข้อควรระวังขณะตั้งครรภ์

จะดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อตั้งครรภ์

จะดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อตั้งครรภ์

MamaExpert Team 28 August 2014

 สุขภาพและการดูแลตนเองของแม่ ตั้งครรภ์ ยินดีกับคุณแม่ที่กำลัง ตั้งครรภ์ ด้วยนะคะ  ตลอดระยะเวลา 9 เดือน คงลุ้นอย่างมีความสุขว่าลูกรักจะหน้าตาเป็นอย่างไร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่  สิ่งเหล่านี้ นอกจ...

ข้อควรระวังขณะตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ ท้อง