ของแสลง

ผลไม่ที่เหมาะ และไม่เหมาะกับคนท้อง

ผลไม่ที่เหมาะ และไม่เหมาะกับคนท้อง

MamaExpert Team 02 April 2014

ผลไม่ที่เหมาะ และไม่เหมาะกับคนท้อง นอกจากแร่ธาตุและสารอาหารบางอย่างที่ส่งผลต่ออาการต่างๆ ของแม่ท้องแล้ว ลักษณะของผลไม้ยังเป็นสิ่งที่แม่ท้องสามารถสังเกต และเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า ผลไม้ดังต...

การตั้งครรภ์ ของแสลง บำรุงครรภ์