การแท้ง

เลือดล้างหน้าเด็กแตกต่างจากรอบเดือนอย่างไร

เลือดล้างหน้าเด็กแตกต่างจากรอบเดือนอย่างไร

MamaExpert Team 30 August 2012

เลือดล้างหน้าเด็ก ( Implantation bleeding ) เลือดล้างหน้าเด็กเกิดจากอะไร เลือดล้างหน้าเด็ก เกิดจากการฝังตัวของตัวอ่อนระยะบลาสโตซีส  (blastocyst  ) เข้ากับเยื่อบุมดลูกทำให้มีเลือดออก...

Implantation Bleeding การตั้งครรภ์ การแท้ง