การเปลี่ยนแปลงหลังคลอด

รับมือภาวะ Baby Blue ปัญหาซึมเศร้าหลังคลอดอย่างมืออาชีพ

รับมือภาวะ Baby Blue ปัญหาซึมเศร้าหลังคลอดอย่างมืออาชีพ

MamaExpert Team 07 April 2015

หลายคนย่อมเคยได้ยินคำว่า ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด หรือ “Baby Blue” มาบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปในผู้หญิงช่วงหลังคลอดลูก ซึ่งนอกจากจะเกิดเพราะการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนหลั...

การเปลี่ยนแปลงหลังคลอด ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด วิธีรับมือกับอาการซึมเศร้าหลังคลอด