การห่อตัวทารก

ห่อตัวลูกไม่ถูกวิธี ข้อสะโพกผิดปกติได้

ห่อตัวลูกไม่ถูกวิธี ข้อสะโพกผิดปกติได้

MamaExpert Team 11 November 2014

การห่อตัวเด็กเล็ก ส่วนมากแล้วจะห่อตัวเพื่อรักษาอุณหภูมิกายให้อบอุ่นในเด็กแรกเกิด 72 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น เด็กสามารถปรับตัวกับสิ่งเเวดล้อมได้ การห่อตัวลูกจึงไม่จำเป็น เปลื่ยนจากห่อตัวเป้นห่มผ้าแทน...

การดูแลทารก การห่อตัวทารก พัฒนาการเด็ก