การตรวจสุขภาพขณะตั้งครรภ์

รู้ได้อย่างไรว่า ทารกในครรภ์ มีสุขภาพแข็งแรง

รู้ได้อย่างไรว่า ทารกในครรภ์ มีสุขภาพแข็งแรง

MamaExpert Team 02 May 2014

รู้ได้อย่างไรว่า ทารกในครรภ์ มีสุขภาพแข็งแรง การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์  ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ไม่สามารถทราบถึงสุขภาพโดยรวมของทารกในครรภ์ได้ มีเพียงการดิ้นของลูกเท่านั้นที่เป็นสื่อสัญญาณระหว่างแม่...

การดิ้นของทารกในครรภ์ การตรวจสุขภาพขณะตั้งครรภ์ การตั้งครรภ?