การตรวจสุขภาพขณะตั้งครรภ์

แม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกในครรภ์ มีสุขภาพแข็งแรง

แม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกในครรภ์ มีสุขภาพแข็งแรง

MamaExpert Team 02 May 2014

ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ไม่สามารถทราบถึงสุขภาพโดยรวมของทารกในครรภ์ได้ มีเพียงการดิ้นของลูกเท่านั้นที่เป็นสื่อสัญญาณระหว่างแม่ลูก ว่าลูกน้อยของคุณยังมีชีวิตอยู่ ภาวะสุขภาพของลูกจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ...

การดิ้นของทารกในครรภ์ การตรวจสุขภาพขณะตั้งครรภ์ การตั้งครรภ?