การดูเเลเด็กตัวเหลือง

เรื่องน่ารู้ นมแม่มีสารบางชนิดทำให้เด็กกินนมแม่ตัวเหลืองได้

เรื่องน่ารู้ นมแม่มีสารบางชนิดทำให้เด็กกินนมแม่ตัวเหลืองได้

MamaExpert Team 23 March 2016

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (Neonatal hyperbilirubinemia ) มีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหลักนั้นมาจาก การทำงานของตับยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถขับสารเหลือง หรือ บิลิรู...

การดูเเลเด็กตัวเหลือง การรักษาเด็กตัวเหลือง สาเหตุทำให้เด็กตัวเหลือง