กลั้นปัสสาวะ

แม่ท้องกลั้นปัสสาวะเสี่ยงแท้งจากการติดเชื้อ

แม่ท้องกลั้นปัสสาวะเสี่ยงแท้งจากการติดเชื้อ

MamaExpert Team 11 September 2015

แม่ตั้งครรภ์ทำไมปัสสาวะบ่อย ขณะตั้งครรภ์เกิดการเปลี่ยนแปลงของวระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลให้คุณแม่ตั้งครรภ์ปัสสาวะบ่อยขึ้น ในการตั้งไตรมาสแรกมดลูกจะมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้เบียดกับกระเพาะปัสสาวะ ร...

Cystittis Pyelonephritis กรวยไตอักเสบ