เมื่อลูกวัยเเบเบาะร้องไห้ อุ้ม…หรือ…ไม่อุ้มดีนะ

05 November 2014
3942 view

คุณแม่หลายๆคนมักจะบอกว่าเวลาลูกร้อง ไม่อยากจะอุ้ม เพราะกลัวทำให้ลูกเคยตัว ติดมือ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ให้ลูกหยุดร้อง

ปกติแล้วเด็กวัย 4 เดือนขึ้นไป จะเริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น เขาจะจำคุณแม่ได้ถ้าคุณแม่เป็นผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ลูกจะเริ่มแยกแยะได้จากการสัมผัส แม้ว่าลูกอาจจะแยกไม่ได้เลยทีเดียวระหว่างคนคุ้นเคยกับคนแปลกหน้า  จนกว่าลูกจะเอายุ 5-6เดือน  การเรียนรู้ของลูก จะซึมซับจากการสัมผัส  การโอบอุ้ม กลิ่น เสียง  เป็นต้น  

ฉะนั้นคุณแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเขามาเป็นอย่างดีตลอดเวลา  เขาจะยิ่งรู้จักคุณแม่มากขึ้น คนอื่นอุ้มเขาจะไม่เงียบ แต่คุณแม่อุ้มเขาจะเงียบทันทีการที่เด็กวัยนี้ร้องไห้งอเเงแม้จะร้องดิ้นก็ตามนั้น เป็นกิริยาอาการของเด็กตามวัย คุณแม่อย่าได้คิดว่าเป็นการต่อรอง เพราะถ้าคุณแม่มีความคิดเรื่องการต่อรองจากลูก อาจมีผลเสียตามมาได้  เช่น เราจะไม่ตอบสนองลูกอย่างเหมาะสม ละเลยความต้องการของลูก คุณแม่อาจมีอารมณ์ไม่พอใจลูก ขุ่นเคืองใจ เครียดกับลูกได้ ความรู้สึกนี้จะถ่ายทอดไปยังลูกแบบที่คุณแม่ไม่รู้ตัว ทางกิริยาท่าทางสีหน้าเเววตา น้ำเสียง การปฎิบัติต่อกัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลูกรับรู้และสัมผัสได้ทำให้ลูกกังวลและเครียดตตามค่ะ

ในฐานะที่เป้นคุณแม่และทำงานร่วมกับเด็กเล็กมานับ 10 ปี แอดมิน ขอให้ความมั่นใจกับคุณแม่ทุกทานว่า การตอบสนองลูกน้อยด้วยการอุ้มนั้น ไม่ทำใหลูกเคยตัวและไม่เสียหายค่ะ แต่ถ้าลูกร้องดิ้นแต่คุณแม่ปล่อยให้เขาร้องจะเป็นผลเสียมากกว่า เพราะทำให้ลูกทวีความคับข้องใจ มีความไม่มั่นคงทางจิตใจมากขึ้น ในระยะ 6 เดือนแรกนี้ และโดยเฉพาะ 3-4 เดือนเเรกคุณแม่คุณพ่อควรตอบสนองความต้องการของลูกก่อนเพื่อให้เขามีความมั่นใจว่าเขามีคนดู  เข้าใจ เอาใจใส่ ให้ความรักความอบบอุ่น เเละตอบสนองเขาเสมอเมื่อเขาต้องการอะไร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง