การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 19 – 24 เดือน

27 February 2017
627 view

พัฒนาการตามวัย 

  1. ลูกสามารถแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่นกลัว โกรธ อิจฉา เห้นใจ
  2. ลูกสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินได้เองหกเพียงเล็กน้อย
  3. ลูกสามารถพูดได้2พยางค์ตอกัน กันอย่งมีความหมายอย่างน้อย 50 – 100 คำ และโต้ตอบได้เข้าใจ
  4. ลูกสมารถเปิดหนังสือได้ทีละหน้า  สามรถขีด เขียน เส้นยุ่งๆได้
  5. ลูกสามารถทรงตัวได้ดี ยกเท้า เตะบอล ยืนก้ม เก็บของได้ไม่ล้ม

วิธีส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกทำได้

  1. คุณพ่อคุณแม่ พูดคุย บอกให้ลูกรู้ว่าขณะนี้ลูกมีอารมณ์อย่างไร ได้แก่  โกรธ  ดีใจ เสียใจ
  2. คุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆด้วยตนเอง ได้แก่  ถอดเสื้อผ้าเอง ฝึกขับถ่าย ให้เป็นที่ ล้างมือก่อนกินอาหาร  แปรงฟัน
  3. คุณพ่อคุณแม่ หมั่นพูดโต้ตอบลูกในสิ่งที่ลูกกำลังทำด้วยคำพูดที่ชัดเจน  กระชับ สอนให้รู้จักทักทาย กล่าวคำ ขอบคุณ  กล่าวคำขอโทษ
  4. คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานสั้นๆ ประกอบภาพหรือท่าทาง และชี้ชวนให้ลูกเปิดหาภาพในหนังสือ เปิดโอกาสให้ลูกได้ขีดเขียนเล่น
  5. คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปวิ่งเล่นออกกำลังกาย โดยทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างก่อน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง