พฤติกรรม 40 ข้อ ที่บ่งบอกว่าลูกคุณ คือ เด็กฉลาดและอัจฉริยะ

22 March 2015
50948 view

เด็กฉลาด


จะทราบได้อย่างไรว่าลูกรักของเราจัดอยู่ในกลุ่มเด็กฉลาดหรือเปล่า และอย่างไรจึงจะเรียกว่าเด็กฉลาด ผลงานการศึกษา วิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของเด็กฉลาด พบว่า เด็กที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กฉลาด มักมีลักษณะและพฤติกรรม ตาม 40 ข้อดังต่อไปนี้


40พฤติกรรมของเด็กฉลาด

1. เป็นคนช่างสังเกต มีความรู้สึกไว และรับรู้ได้เร็ว
2. สามารถคิดได้อย่างมีความสุข
3. เรียนรู้ได้ดีและเร็ว
4. ใช้คำศัพท์ได้มากและถูกต้อง
5. ชอบตั้งคำถาม
6. มีความคิดเป็นของตัวเอง
7. มีใจจดจ่อเมื่อพบสิ่งแปลกใหม่
8. มีความจำดี
9. ชอบอ่านหนังสือ
10. ชอบเป็นผู้นำเมื่อเล่นกับเพื่อน
11. เป็นผู้ออกความคิดเมื่อเล่นกัน
12. เป็นผู้ที่ครูชอบมอบหมายงานให้ทำ
13. ชอบการปั้นและวาดรูป
14. มีความรู้สึกดีกับทัศนียภาพและภาพวาด
15. วาดภาพตามความคิดของตนเอง
16. ชอบติชมภาพเขียน
17. ชอบเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง
18. ใช้ร่างกายแสดงออกทางอารมณ์
19. มีการทรงตัวดี
20. ชอบเคาะจังหวะเมื่อได้ยินเสียงดนตรี
21. ชอบแสดงความคิดเห็น
22. ไม่ท้อถอยง่ายเมื่องานล้มเหลว
23. อ่านหนังสือได้ก่อนเข้าเรียน
24. สนุกกับการคิดเลข
25. อยากรู้อยากเห็น
26. มีมือที่มั่นคง หยิบของเล็ก ๆ ได้ดี
27. มีความซึมทราบในเรื่องที่ตนสนใจ
28. ชอบทดลองสิ่งต่าง ๆ
29. แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
30. เฉลียวฉลาดในการหาคำตอบและคิดค้นคำตอบใหม่ ๆ

31. มีจินตนาการและสร้างสรรค์ในสิ่งเพ้อฝัน
32. มีความกระฉับกระเฉงในการแก้ปัญหาหรือเมื่อพบสิ่งใหม่ ๆ
33. เป็นต้นคิดโครงการใหม่ ๆ ไม่พึ่งคนอื่น
34. มีความกระตือรือร้น
35. เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
36. มีเพื่อนมาก
37. ชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
38. ถูกเลือกให้เป็นผู้นำ
39. สร้างจินตนาการและเล่าเรื่องเหล่านั้น
40. มีทัศนคติต่อชีวิตเป็นอิสระ

ลักษณะของเด็กฉลาดทั้ง 40 ข้อที่กล่าวมา เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ลูกคุณแม่ที่ไม่มีคุณลักษณะตาที่กล่าวมา ไม่ได้สรุปว่าลูกของคนจะไม่ฉลาดนะคะ เพราะเด็กแต่ละคน มีจุดเด่นจุดด้วย และความสนใจแตกต่างกัน ขอให้คุณแม่ทุกคน ใส่ใจในพัฒนาการของลูกให้สมวัยค่ะ

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่
10 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดและมีวิทยาศาสตร์รองรับ

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team