การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ13 – 15 เดือน

27 February 2017
1708 view

พัฒนาการตามวัย

  1. ลูกสามารถเลียนแบบกิจกรรมง่ายๆ เช่น หวีผม  รู้จักรับและให้ของ
  2. ลูกสามารถถือช้อนพยายามตักอาหารเข้าปากเอง
  3. ลูกสามารถทำตามคำบอกง่ายๆเช่นชีอวัยวะ หรือรูปภาพ และคำที่มีความหมายได้ 1-3 คำ
  4. ลูกสามารถหยิบของ 2-3 ชิ้น ใส่ภถ้วยหรือกล่อง
  5. ลูกสามารถเดินได้เอง

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกทำได้

  1. คุณพ่อคุณแม่ เปิดโอกาสให้ลูกเรียนเเบบกิจกรรมง่ายๆ เช่น หวีผม  ฝึกให้ลูกรู้จักหยิบของให้  พ่อแม่ชมเชยเมื่อลูกพยายาม
  2. คุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกจับช้อน ช่วยจับมือลูกชว่ยลูกจับตักอาหารเข้าปาก ช้อนที่ใช้ควรเป็นช้อนเล็กๆ ขอบมนไม่คม
  3. คุณพ่อคุณแม่ชี้ให้รู้จักส่วนต่างๆของใบหน้าและร่างกาย และพูดชื่อสิ่งของในบ้าน ร้องเพลงและท่าทางประกอบ
  4. คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกหยิบวัตถุต่างๆ ที่มีรูปร่างขนาดและผิวสัมผัสต่างๆออกจากกล่องและเก็บใส่กล่องโดยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและเริ่มฝึกวินัยในการเก็บของเข้าที่
  5. คุณพ่อคุณแม่ จัดหาสถานที่โล่ง และปลอดภัยเพื่อให้ลูกได้หัดเดินและจัดหาของเล่น ให้ลูกหัดลากจูง เมื่อลูกกำลังหัดเดินอาจจะหยุดเรื่องหัดพูดค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง