พัฒนาการเด็ก 10 – 12 เดือน และเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

13 February 2018
11654 view

พัฒนาการเด็ก 10 – 12 เดือน

พัฒนาการเด็ก 10-12 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะที่เด็กสามารถหย่อนตัว ลงนั่งจากท่ายืนโดยใช้มือ เกาะเครื่องเรือนช่วยพยุง อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม คุณแม่ควรเตรียม กรุ๋งกริ๋ง เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ การเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ดังนี้ 

 1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนเกาะเครื่องเรือนผู้ปกครองอยู่ด้านหลังเด็กระยะห่างพอดีที่จะช่วยประคองเมื่อเด็กจะล้ม
 2. หยิบของเล่นขึ้นมาเล่นในระดับสายตาของเด็กเมื่อเด็กสนใจของเล่น วางของเล่นไว้ที่พื้น
 3. พูดคุย ชักชวนให้เด็กหย่อนตัวลงมานั่งเล่นของเล่นที่พื้นด้วยกันกับผู้ปกครอง
 4. ถ้าเด็กยังทรงตัวไม่ดี ผู้ปกครองช่วยพยุงตัวเด็กให้ลงนั่งที่พื้น ลดการช่วยเหลือเด็กลง
  จนกระทั่งเด็กสามารถหย่อนตัวลงนั่งที่พื้นได้ด้วยตัวเอง

พัฒนาการเด็ก10 – 12 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

เด็กวัย10 - 12 เดือนจะสามารถจีบนิ้วมือเพื่อหยิบขนม หรืออาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆ กิจกรรมกระตุ้นพัฒการที่เหมาะสมของลูกวัย10 -12 เดือน มีอุปกรณ์ดังนี้  ขนมหรืออาหาร ขนาด 1 ซม. และ จาน 1 ใบ วิธีกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 10-12 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา มีดังนี้ 

 1. ผู้ปกครองแบ่งขนมหรืออาหารเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ 1 ซม.ไว้ในจาน ผู้ปกครองหยิบอาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทําตาม
 2. ถ้าเด็กทําไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยเข้าหาฝ่ามือเพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุ
 3. เล่นเกมที่เด็กต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แตะกันเป็นจังหวะ หรือเล่นร้องเพลงแมงมุม ขยุ้มหลังคาประกอบท่าทางจีบนิ้ว

พัฒนาการเด็ก10 – 12 เดือน ด้านด้านการเข้าใจภาษา

ในช่วงวัยนี้เด็กสามารถโบกมือหรือตบมือตามคําสั่ง คุณแม่ควรกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาสมวัย วิธีกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 10-12 เดือน ด้านการเข้าใจภาษาทำไดดังนี้นี้

 1. ผู้ปกครองเล่นกับเด็กโดยใช้คําสั่งง่ายๆเช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับทําท่าทางประกอบ
 2. ถ้าเด็กไม่ทํา ให้จับมือทําและค่อยๆลดความช่วยเหลือลงโดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก
 3. เมื่อเริ่มตบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลงเป็นออกคํําสั่งอย่างเดียว

พัฒนาการเด็ก10 – 12 เดือน ด้านด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

เด็กสามารถเล่นสิ่งของตามประโยชน์ ของสิ่งของ เช่น หวี ช้อน แก้วนํ้าได้ อุปกรณ์ในการกระตุ้นพัฒนาการลูกในช่วงวัยเหล่านี้ได้แก่  หวี ช้อนเล็ก แก้วนํ้า กระจกส่องหน้า วิธีกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 10-12 เดือนด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมทำได้โดย ผู้ปกครองฝึกร่วมกับการดํำเนินชีวิตประจําวัน เช่น การหวีผม ผู้ปกครองหวีผมตนเองให้เด็กดู  แล้วผู้ปกครองจับมือเด็กหวีผมให้เด็ก เป็นต้น 

การติดตามพัฒนาการ การกระตุ้นพัฒนาการลูก เป็นสิ่งทีคุณแม่ทุกคนควรตระหนัก และทำอยู่เสมอๆ หากประเมินเบื้องต้นแล้วพบว่า ลูกมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย และคุณแม่ได้ทำการกระตุ้นแล้วไม่ก้าวหน้า ควรพาลุกรักไปพบกุมารแพทย์ใกล้บ้าน เพื่อให้คำแนะนำและเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการลูกรักเพิ่มเติม  Mamaexpert สนับสนุนให้คุแม่ทุกบ้าน ติดตามพัฒนาการลูกทุกช่วงวัยค่ะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. 10 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดและมีวิทยาศาสตร์รองรับ

2. ลูกฉลาดได้ด้วย 30 เทคนิค


เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง  :

1. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสข. คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง.เข้าถึงได้จาก http://thaichilddevelopment.com/10-12month.php  [ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]

2.Your Baby's Developmental Milestones 8-10 month.เข้าถึงได้จาก. https://goo.gl/4RCvFV. [ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]

3.Your baby at 10 months.เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/Uayufu . [ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]