แป้งฝุ่นปนเปื้อนสาร ทัลคัม (Talcum ) อันตรายต่อปอด

20 September 2014
4517 view

ทำความรู้จักกับ ทาล์ค  ( TALC ) หรือ  ทัลคัม (Talcum ) กันค่ะ 

ทัลคัม คือ แร่หินชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการทำเหมืองหินทาล์ค แล้วนำมาโม่ให้ละเอียด อบให้แห้งและฆ่าเชื้อ แม้จะมีการแยกสิ่งแปลกปลอมออก แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ จึงยังมีสิ่งแปลกปลอมหลงเหลืออยู่บางอย่าง ที่อาจจะมีคุณสมบัติคล้ายแอสเบสตอส ซึ่งองค์การอนามัยโลก ( WHO ) และ U.S. Environmental Protection Agency จัดให้เป็น สารก่อมะเร็งที่ไม่สามารถจัดจำพวกได้

ทัลคัม เป็นสารอนินทรีย์ จึงไม่สามารถ ย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวัง เมื่อสูดเข้าไปเป็นเวลานาน จะเกิดการสะสมอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ(Talcosis) และอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ในสุภาพสตรีได้ (Ovarian Cancer) กรณีใช้ใต้ร่มผ้าเป็นระยะเวลานานๆ

รศ.ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแป้ง และนักเทคโนโลยีดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2549 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารทัลคัมว่า แป้งฝุ่นโดยทั่วไปทำจาก   ทัลคัม ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า แมกนีเซียม ซีลีเคท ไฮโดรไซด์ แม้ไม่ทำให้เกิดการตกค้างจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาสั้นก็ตาม แต่เนื่องจากแร่หินทัลคัมไม่สามารถย่อยสลายเองได้ด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ หากสูดเข้าไปทีละเล็กละน้อยเป็นเวลานานๆ เกิดการสะสมในปอดโดยที่เซลล์บุผิวปอดดักจับแป้งไว้เป็นก้อน ทำให้มีปัญหากับการหายใจ ถ้าเป็นเด็กทารกก็อาจทำให้ปอดอักเสบ เกิดเป็นโรคเนื้องอกในปอดและเสียชีวิตได้

เมื่อได้อ่านบทความนี้แล้ว คงทำให้คุณพ่อ คุณ แม่ รวมถึงผู้เลี้ยงดูเด็กเข้าใจแล้วนะคะ ว่า ทำไม่คุณหมอคุณพยาบาลไม่สนับสนุนให้ทาแป้ง แป้งจำเป้นต้องหลีกเลี่ยงจริงๆ ค่ะ ปัจจุบันผู้ผลิตแป้งชั้นนำได้หันมาเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ อาทิ แป้งข้าวโพด เพื่อทดแทนแร่หินทัลค์ และปัจจุบันนิยมใช้แป้งเด็กที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์กันมากขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่าเพราะเป็นสารอินทรีย์ สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ไม่เกิดการสะสมในปอดหรือใต้ร่มผ้า ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และลดความเสี่ยงจะก่อให้เกิดมะเร็งรังไข่ และยังปกป้องลูกน้อยจากผื่นคัน เพราะมีคุณสมบัติป้องกันความเปียกชื้นและการดูดซับไขมันสูงกว่าทัลคัม” ด้วยค่ะ