7 โรคร้าย พบบ่อยที่สุด เช็กสิมีโรคใดบ้างที่ควรระวัง

04 May 2023
180 view

โรคร้ายที่พบบ่อย

.

.

“ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” จัดเป็นวลีเด็ดที่เป็นจริงซึ่งอยู่ในทุกยุคทุกสมัย เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในลักษณะเพศใด หรือ คุณอยู่ในช่วงวัยใด คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดการเจ็บป่วยได้ด้วยกันทั้งสิ้น และการเจ็บป่วยในแต่ละครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายทั้งส่วนของความเสียหายต่อร่างกายที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายไปอีก หรือ ความเสียหายต่อสภาพจิตใจเพราะผู้ที่เป็นโรคร้ายหลาย ๆ ท่านก็มักนำมาซึ่งความไม่สบายใจหรือความเหนื่อยอ่อนด้วย รวมถึงยังมีความเสียหายต่อทรัพย์สินเงินทองเพราะผู้ที่เป็นโรคร้ายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวค่อนข้างมาก ในบทความนี้เราก็ขอพาทุกท่านไปพบกับ 7 โรคร้าย ที่พบบ่อยที่สุด ว่ามีโรคใดบ้าง

เช็กลิสต์ 7 โรคร้ายที่พบบ่อย

เราขอพาทุกท่านมาพบกับ 7 โรคร้ายที่พบได้บ่อย ซึ่งเราได้รวบรวมมาไว้ให้แล้ว ดังนี้

1. โรคมะเร็ง ที่จัดเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ในผู้ป่วยบางรายก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งจากการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงทั้งต่อสารระตุ้นต่าง ๆ หรือ ในผู้ป่วยบางท่านที่เป็นมะเร็งก็พบว่ามีความเกี่ยวเนื่องทางพันธุกรรมเพราะมักมีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นมะเร็งมาก่อน และมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่งก็คือมะเร็งตับ รองมาด้วยมะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้

2. โรคเบาหวาน เป็นโรคที่พบในผู้ที่มักมีผู้ที่อยู่ในครอบครัวเป็นเบาหวาน โดยโรคเบาหวานนี้เป็นโรคที่เกิดจากการเสียสมดุลของอินซูลินภายในร่างกาย เมื่อร่างกายผลิตอินซูลินออกมามากก็ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างทันเวลาหรือไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลสืบเนื่องไปสู่ตับอ่อน และผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานนั้นมักไม่ได้เสียชีวิตจากอาการหรือจากโรคโดยตรง แต่มักเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

3. โรคปอดอักเสบ กลายเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่ติดอันดับในลิสต์ของเรา ซึ่งโรคปอดอักเสบนี้เป็นโรคที่มีสาเหตุมาได้หลายสาเหตุทั้งการสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนั้นโรคปอดอักเสบก็ยังมีสาเหตุมาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศที่ไม่บริสุทธิ์หรือมีฝุ่นผงลอยปะปนอยู่ในอากาศ ซึ่งฝุ่นผงที่สำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบก็คือฝุ่น PM 2.5

4. โรคจิตประสาท เป็นโรคร้ายซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุของความเครียดที่คนเราต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ทั้งการดำเนินชีวิตที่ต้องแข่งขัน การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพสังคม ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคจิตประสาททั้งสิ้น

5. โรคอ้วนหรือโรคน้ำหนักเกินที่เกิดมาจากการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะส่วนของผู้ที่ซื้ออาหารรับประทานก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนหรือโรคน้ำหนักเกินมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากทุก ๆ วัตถุดิบ และทุก ๆ เครื่องปรุงล้วนมีส่วนทำให้เกิดความอ้วนได้ทั้งสิ้น ร่วมด้วยการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ผู้คนไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอ

6. โรคภูมิแพ้ เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่เกิดเฉพาะบุคคล ซึ่งมีสาเหตุ การแสดงอาการรวมถึงช่วงเวลาในการเกิดโรคภูมิแพ้ที่แตกต่างออกไปในแต่ละคน บางครั้งโรคภูมิแพ้นี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมสารก่อภูมิแพ้ในร่างกายมากจนร่างกายไม่สามารถรับได้จึงแสดงอาการของโรคภูมิแพ้ออกมา และส่วนนี้นี่เองที่เป็นคำตอบที่ว่าทำไมหลาย ๆ สิ่งในบางช่วงอายุถึงไม่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ แต่บางช่วงอายุก็เกิดการแพ้สิ่งเหล่านั้นขึ้นมา

7. โรคความดันโลหิตสูง อีกหนึ่งโรคที่สามารถนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอย่างโรคเส้นเลือดในสมองแตก หรือ โรคไมเกรน

ดูแลตัวเองอย่างไร ให้แข็งแรงห่างไกลโรค

ถัดมาเราก็ขอพาทุกท่านไปพบกับวิธีการดูแลตัวเองที่ช่วยให้ห่างไกลต่อโรคร้าย ซึ่งมีดังนี้

-  การพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองจากการต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

-  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนโดยไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

-  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

-  การทำจิตใจให้เกิดความผ่องใสปลอดโปร่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

-  การหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยใน 1 ปี ควรมีการตรวจสุขภาพประจำสัก 1 – 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายได้

-  การพาตนเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งส่วนของสภาพแวดล้อมทางอากาศก็ควรอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นหรือควัน นอกจากนี้ก็รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วย

จากบทความข้างต้นเราจะพบกับ 7 โรคร้าย ที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งบางโรคก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่มาจากลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่บางโรคที่พบบ่อยที่สุดก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาหารการกิน ส่วนของการพักผ่อน ส่วนของมลภาวะที่ต้องเผชิญ โดยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่คุณเองสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ ดังนั้นคุณควรหมั่นดูแลร่างกายของตนเองและคนที่คุณรักอยู่เสมอเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพที่สมบูรณ์และมีความสุขที่เหมาะสมในแต่ละทุกช่วงวัย

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. อาการฟันผุในคนท้อง รักษาอย่างไร ถอนฟันได้หรือไม่

2. อาหารติดคอลูก คุณแม่ต้องรู้ ควรรับมืออย่างไรให้ถูกวิธี

3. โรคอาหารเป็นพิษ อาการและวิธีดูแลรักษา ที่แม่ท้องต้องรู้

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team