ของเล่นวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ ที่ควรซื้อให้ลูกเล่น

31 December 2022
1438 view

ของเล่นวิทยาศาสตร์

.

.

ของเล่นกับเด็กเป็นของคู่กัน เพราะของเล่นทำให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินขณะเล่น แต่สำหรับของเล่นวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแค่ความสนุกที่ลูกจะได้รับ ยังได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นด้วย และในปัจจุบันก็พบว่ามีของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย จึงจำเป็นที่คุณแม่และคุณพ่อต้องศึกษาเพื่อเลือกซื้อแบบที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูก เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

รู้จักกับ ของเล่นวิทยาศาสตร์

ของเล่นวิทยาศาสตร์ นั้นเป็นของเล่นเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการทางความคิด หลักการ และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆ เช่น การผ่อนแรงและการส่งแรง การกำเนิดเสียง หลักการของเครื่องกล เป็นต้น ทำให้เด็กๆได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานนั่นเอง 

ของเล่นวิทยาศาสตร์เหมาะกับเด็กวัยไหน

เด็กในแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายที่แตกต่างกัน จึงต้องการการพัฒนาการที่ต่างกัน โดยของเล่นวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นพัฒนาเด็กในแต่ละวัยนั้น สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

  1. ช่วงเด็กแรกเกิด ถึง 18 เดือน ช่วงแรกนี้ เด็กควรได้รับการกระตุ้นทักษะหรือพัฒนาการพื้นฐาน ทั้งการได้ยิน การสัมผัส การเดิน การมองเห็น และการสื่อสาร ดังนั้นของเล่นวิทยาศาสตร์ที่เหมาะกับวัยนี้ ควรเป็นของเล่นที่ช่วงเสริมทักษะดังกล่าว
  1. ช่วงอายุ 1.5 ถึง 2 ปี ช่วงวัยนี้เด็กๆจะอยู่ไม่นิ่ง มักเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา ของเล่นเด็กจึงควรส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น รถลาก ลูกบอล
  1. ช่วงอายุ 2 ถึง 3 ปี ของเล่นที่เหมาะสม ควรเป็นของเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายหลายๆส่วน เช่นสไลเดอร์ ชิงช้า ไม้กระดก เป็นต้น 
  1. ช่วงอายุ 3-4 ปี เด็กๆควรได้ฝึกทักษะด้านการใช้จินตนาการ และทำงานศิลปะ ของเล่นที่เหมาะสม ได้แก่ สมุดระบายสี อุปกรณ์ทำครัว งานปั้น เป็นต้น
  1. ช่วงอายุ 4-7 ปี เด็กๆเริ่มไปโรงเรียน จึงควรเน้นการเข้าสังคมมากขึ้น ดังนั้นของเล่นสำหรับวัยนี้ควรเป็นประเภทบทบาทสมมติ เช่นหน้ากาก ชุดแฟนซี ชุดตีกอล์ฟ

วิธีการเลือกของเล่นวิทยาศาสตร์ให้กับลูก

การเลือกของเล่นวิทยาศาสตร์ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กันนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 

  • เหมาะสมกับวัย เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการต่างกัน ดังนั้น การเลือกของเล่นต้องเหมาะสมกับอายุ เพราะจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี
  • ได้มาตรฐานและปลอดภัย เนื่องจากของเล่นเด็กนั้นมีหลายประเภท บางประเภทอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงวัย และอาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ ดังนั้นคุณแม่ควรเลือกซื้อของเล่นที่ทำด้วยไม้ พลาสติก ผ้า หรือโลหะที่มีลักษณะมน ไม่แหลมคม มีน้ำหนักเบา และขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป 
  • ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของเล่นวิทยาศาสตร์ ต้องสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฝึกความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รู้จักการแก้ปัญหา และทำให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
  • ดึงดูดใจ ของเล่นวิทยาศาสตร์ ต้องมีลักษณะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น น่าสนใจ ทำให้เด็กๆรู้สึกอยากเรียนรู้ อยากทดลอง และคิดอย่างมีเหตุผล
  • ทันสมัย ของเล่นควรมีลักษณะทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาในปัจจุบัน ส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

แนะนำ 5 ของเล่นวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก

มาดูกันว่าของเล่นเด็กแนววิทยาศาสตร์ที่ทั้งให้ความรู้และความสนุก มีอันไหนที่น่าสนใจบ้าง

1. โมเดลดาวเคราะห์

ของเล่นแนวดาราศาสตร์ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบสุริยะจักรวาล มาในรูปแบบโมเดลขนาดต่างๆ ให้ระบายสี เด็กๆ จะได้เห็นความแตกต่างของขนาด สี และระยะทางที่ต่างกันของดาวเคราะห์แต่ละดวง และยังมาพร้อมอุปกรณ์ฉายภาพดาวเคราะห์ ทำให้เห็นภาพเสมือนจริงยิ่งขึ้น

2. โมเดลจำลองร่างกายมนุษย์

การเรียนรู้แบบ 3D โมเดล ช่วยให้เข้าใจระบบอวัยวะภายในร่างกายมากขึ้น เด็กสามารถจับต้องได้จริง โดยถอดอวัยวะต่างๆ และประกอบเข้าไปใหม่ และยังมาพร้อมหนังสือระบบร่างกายมนุษย์ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการทำงานและหน้าที่ต่างๆของอวัยวะภายในร่างกาย

3. จำลองการปล่อยจรวด

ของเล่น DIY สำหรับเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ที่ให้เด็กได้เรียนรู้การประดิษฐ์ และได้ทดลองปล่อยจรวดด้วยแรงดันอากาศจากเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งจรวดนี้สามารถพุ่งได้ไกลถึง25เมตร และเนื่องจากของเล่นชิ้นนี้ใช้แรงอัดอากาศที่อาจทำให้เกิดอันตรายขณะเล่น ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรดูแลอย่างใกล้ชิด

4. ชุดทดลองการเติบโตของต้นไม้

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ และสังเกตการเติบโตของต้นไม้ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไป ซึ่งเด็กๆสามารถกำหนดเส้นทางให้ต้นไม้เติบโตไปตามทิศทางที่ต้องการได้ โดยยึดหลักว่าต้นไม้จะเติบโตได้นั้นต้องอาศัยการสังเคราะห์แสง ซึ่งเมื่อเรากำหนดทิศทางของแสงแล้ว ต้นไม้นั้นก็จะเติบโต โดยการเอนเข้าไปหาแสงนั่นเอง

5. กล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็ก 

กล้องจุลทรรศน์นั้นเอาไว้สำหรับศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก หรือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทั้งพืช สัตว์ และสิ่งของ ซึ่งกล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็กนี้ มีกำลังขยายตั้งแต่ 100X, 400X จนถึง 1200X โดยของเล่นนี้นั้นจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งจากมือ ตา และสมอง รับรองเลยว่าเด็กๆจะตื่นตาตื่นใจและสนุกกับสิ่งที่ได้เห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์นี้

ของเล่นวิทยาศาสตร์นั้น มีประโยชน์ ช่วยให้เด็กผ่อนคลาย เด็กๆรู้จักใช้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และยังก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่สามารถต่อยอดไปยังอาชีพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กบางคนที่ชอบในด้านนี้ในอนาคตได้ 

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. นิทานกล่อมเด็ก เรื่องไหนดี? อ่านให้ลูกฟังแล้วหลับปุ๋ย

2. 5 เกมสำหรับเด็ก ช่วยฝึกสมอง เสริมพัฒนาการให้ลูกฉลาด

3. ของเล่นบล็อกไม้ คุณแม่รู้ไหม? มีประโยชน์ต่อลูกน้อยมากกว่าที่คิด

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team