8 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ มีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจ

14 December 2021
2405 view

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ

เมื่อมีลูกสิ่งหนึ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องตระหนักถึงนอกจากการเลี้ยงดูแล้วนั่นก็คือการหาโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นกังวลถึงความปลอดภัยและเรื่องการเรียนการสอนของลูกๆ เป็นอย่างมาก จึงทำให้การเลือกโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตัดสินใจได้ยาก วันนี้เรามี 8 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ มาแนะนำ ซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก

แนะนำ 8 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ

เมื่อลูกถึงวัยที่จะเข้าโรงเรียนแล้วคุณแม่หลายคนก็คงจะต้องปวดหัวไม่ใช่น้อยในการหาโรงเรียนให้กับลูก เพราะความรักที่มีให้กับลูกสร้างความกังวลสารพัดในการหาโรงเรียนที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเรามี 8 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมาแนะนำ เพื่อที่คุณแม่จะได้มีตัวเลือกมากขึ้นนั่นเอง

1.โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน

โรงเรียนอนุบาล บ้านพลอยเพลินตั้งอยู่ในเขตดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิต เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิดและอบอุ่นดังคำขวัญของทางโรงเรียนที่ว่า อบอุ่นดังบ้าน พัฒนาก้าวไกล ทางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมเรียนรู้ตามขั้น พัฒนาการสมองให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เป็นการวางรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุด การเรียนรู้ที่จะเติบโตเต็มศักยภาพในช่วง 0 – 6 ปีเพราะในช่วงเวลานี้เป็นเวลาทองของการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ นั่นเอง

2.โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร

ยุวมิตรเป็น โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ ตั้งอยู่เขตหนองแขม เป็นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียนอย่างเต็มที่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทางโรงเรียนจะเน้นกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าสิ่งรอบข้าง พัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางโรงเรียนจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเปรียบเสมือนบ้าน ให้เด็กๆ ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับธรรมชาติ มีคุณครูคอยให้คำปรึกษาและดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิดและให้เด็กๆ ได้มีเสรีภาพ

3.โรงเรียนอนุบาลวรพิม

วรพิมเป็น โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ ตั้งอยู่ซอย 16 ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ทางโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนที่ไม่รีบเร่ง แต่เป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กรายบุคคลเพื่อที่นักเรียนทุกคนจะได้มีความสุข รักในการเรียน ชอบอ่านเขียนและพร้อมที่จะเข้าใจบทเรียนที่ยากขึ้น เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันและมาในเวลาที่แตกต่างกัน ทางโรงเรียนจึงเน้นการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจ มีความสนุกในการเรียนมากที่สุด

4.โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

โรงเรียนอนุบาล อมรรัตน์ ตั้งอยู่เขตสายไหม กรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการทุกด้านของเด็กให้สมดุลกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย สติปัญญา และสังคม ผสมผสานกับการเรียนรู้แบบ Project Approach มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทุกอย่างรอบตัวอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมเป็น โรงเรียนอนุบาลอในกรุงเทพ ตั้งอยู่เขตจตุจักร เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ไปพร้อมกับสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กๆ ให้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญา เสริมสร้างศีลธรรมและคุณธรรมให้กับเด็กๆ พร้อมกันนี้ยังเน้นการ อ่าน เขียน และคำนวณให้กับเด็กๆ รวมถึงการสอนศิลปะ การร้องรำทำเพลง พลศึกษา คอมพิวเตอร์และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และมีพัฒนาการที่ดีต่อไป

6.โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

สุดารักษ์เป็น โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักรทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรของทางกระทรวงการศึกษาธิการ โดยการคัดสรรนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีผลวิจัยรองรับมาปรับใช้ในการสอน การสอบแบบองค์รวมหรือ Whole Languageและ Phonics ส่งเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในหลักสูตรการเรียนชั้นต่อไป

7.โรงเรียนอนุบาลวาดฝัน

โรงเรียนอนุบาล วาดฝันตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าวกรุงเทพ ทางโรงเรียนจะเน้นการสอนเด็กเพื่อให้เด็กมีความสุขจะได้มีพลังช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมที่สนุก เสริมสร้างทักษะได้เรียนรู้สิ่งรอบๆ ตัวทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เมื่อได้มาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เด็กๆ จะมีความอบอุ่นด้วยบรรยากาศเสมือนบ้านของตน อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเสริมพัฒนาการเพื่อก้าวเข้าสู่ชั้นระดับประถมศึกษา

8.โรงเรียนอมาตยกุล

โรงเรียนอมาตยกุลเป็น โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ ตั้งอยู่เขตบางเขน เป็นโรงเรียนตามแนวคิดนีโอแมนนิสต์ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถพัฒนาได้สูงสุดไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ การพัฒนาตามแนวทางนีโอฮิวแมนสิสต์จึงมีหน้าที่ช่วยพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ภายในกายของมนุษย์ให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดโดยเฉพาะในเด็กๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง แนวทางการสอนแบบนีโอฮิวแมนนิสต์จึงเป็นแนวทางการสอนให้เด็กเก่ง ฉลาด แข็งแรงและมีความคิดด้านบวกเพื่อให้ชีวิตมีความสุขนั่นเอง

เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนให้ลูกเข้าเรียนอนุบาล

การเตรียมความพร้อมให้กับลูกก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลนั้นสำคัญมากสำคัญพอๆ กับการหาโรงเรียนให้ลูกเลย คุณแม่ควรเตรียมความพร้อมให้กับลูกตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ลูกได้มีความคุ้นชินและมีทัศนคติที่ดีต่อการไปโรงเรียน ไม่ร้องไห้งอแงจนทำให้คุณครูต้องลำบากใจ โดยการเตรียมความพร้อมก่อนลูกไปโรงเรียนนั้นคุณแม่สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • สร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียนให้กับลูกก่อนไปโรงเรียนจริงโดยการพาลูกไปร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนก่อนเปิดเทอมจริง
  • ฝึกลูกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทานข้าวหรือเข้าห้องน้ำ
  • ฝึกให้ลูกรู้จักการอดทน การรอคอย
  • เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมโดยการให้ลูกทานอาหารที่มีประโยชน์ พาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อแข็งแรง
  • ส่งเสริมให้ลูกมีทักษะในการเข้าสังคมเพราะเด็กในวัยอนุบาลจะต้องรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจและเข้ากับคนอื่นเป็น

และนี่คือ 8 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ ที่เราได้นำมาแนะนำในวันนี้ นอกจากจะเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนเน้นการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นโรงเรียนที่มีราคามิตรภาพอีกด้วย  และเมื่อได้โรงเรียนที่ต้องการแล้วคุณแม่อย่าลืมเตรียมความพร้อมให้กับลูกก่อนวันเปิดเทอมจริงด้วยนะคะ ลูกๆ จะได้มีความคุ้นชินและไปเรียนได้โดยที่ไม่งอแงและมีปัญหาใดๆ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. กิจกรรมเสริมพัฒนาการ 3 ขวบ คุณแม่ควรชวนลูกทำบ่อยๆ

2. วิธีสอนลูกเมื่อทำผิด ให้รู้จักยอมรับ และลงโทษอย่างเหมาะสม

3. กิจกรรมเสริมพัฒนาการ 4 ขวบ ช่วยฝึกสมอง และการเรียนรู้ของลูก

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team