แจ้งเกิดในต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง แจ้งที่ไหนดี?

12 October 2020
2501 view

แจ้งเกิดในต่างประเทศ

เมื่อแม่ ๆ (คนไทย) คลอดลูกที่ต่างประเทศ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ต้องคลอดที่ต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเกิดในต่างประเทศ มาดูรายละเอียดดังนี้ค่ะ

การแจ้งเกิดในต่างประเทศ

กรณีที่คนไทยเกิดในต่างประเทศ บิดา-มารดาจะต้องแจ้งการเกิดของบุตรต่อกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น ๆ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด เมื่อได้รับการแจ้งเกิดแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุล หรือสถานทูตไทยจะออกสูติบัตรให้บิดา-มารดาเด็ก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศนั้นไม่มีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจำอยู่ ให้ใช้หลักฐานการเกิดที่ออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรได้

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเกิดในต่างประเทศ

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

สถานที่ติดต่อในการแจ้งเกิดในต่างประเทศ

  • สถานทูตไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น

เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยกับข้อมูลดี ๆ ที่ Mama Expert นำมาฝากในวันนี้ หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องคลอดในต่างประเทศ เพียงแค่คุณพ่อ คุณแม่ เตรียมเอกสารให้พร้อม เท่านี้ก็หายกังวลเกี่ยวกับการแจ้งเกิดในต่างประเทศแล้วล่ะค่ะ แล้วกลับมาพบสาระดี ๆ มีประโยชน์กันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1.เเจ้งเกิดลูกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

2.วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมความหมายของตัว E

3.เกณฑ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ใครลงทะเบียนได้บ้าง เรื่องนี้คุณแม่ไม่รู้ ไม่ได้

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :

  1. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน1111. การแจ้งเกิดในต่างประเทศ. เข้าถึงได้จาก http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=3992 . [ค้นคว้าเมื่อ 15 กันยายน 2563]