เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรปี 2561

05 March 2018
16450 view

เงินอุดหนุนบุตรปี2561

ในปี2561นี้ทางรัฐบาลมีเงื่อนไขดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิ์ประกันสังคม โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรต่อคน ต่อเดือนปรับขึ้นจาก 400 บาท เป็น 600 บาทโดยมีเงื่อนไขว่า คุณแม่ที่มีสิทธ์คือ ผู้ที่คลอดในในช่วงวันที่  1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน สำหรับผู้มีสิทธิ์นั้นต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง ไปดูกันเลย 

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรปี2561

 1. เป็นหญิงตั้งครรภ์ มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด โดยจะต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในครัวเรือนที่มีความยากจน โดยมีรายได้รวมสมาชิกในครอบครัวมาเฉลี่ยแล้ว จะต้องไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี
 2. บุตรที่จะขอรับเงินอุดหนุนบุตร จะต้องมีสัญชาติไทย โดยบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยด้วย
 3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
 4. กรณีที่มารดาของเด็กเป็นคนต่างด้าวหรือไม่มีสัญชาติไทย แต่บิดามีสัญชาติไทย อนุโลมให้ผู้เป็นบิดา สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรแทนมารดาได้

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรปี2561

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรของปีงบประมาณ 2561 นี้ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561โดยติดต่อขอลงทะเบียนได้ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
  ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่ เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่
 2. ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขตเมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่กำลังอาศัยอยู่จริง

สิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนบุตรปี2561สิ้นสุดลงเมื่อใด

 1. เด็กมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ เพราะได้มีกำหนดจะให้เงินอุดหนุนบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 3 ปีเท่านั้น
 2. เมื่อเด็กแรกเกิดเสียชีวิต พ่อแม่จะไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้
 3. เมื่อผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียน ได้ขอสละสิทธิ์จากการรับเงินอุดหนุนบุตร
 4. เมื่อตรวจพบการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ จะทำการยกเลิกสิทธิ์นั้นทันที

เงินอุดหนุนบุตรปี2561รับที่ไหน

เมื่อมีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และได้รับการตรวจสอบ อนุมัติสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มทำการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรให้กับมารดาหรือผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายผ่านการโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้นั่นเอง ทั้งนี้ทางพ่อแม่หรือผู้ปกครอง สามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการจะรับเงินด้วยวิธีไหน


เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิ์ไม่ควรพลาด ไปลงทะเบียนตามวันทีกำหนดไว้ รวมแล้ว600บาท 36 เดือนก็ไม่น้อยเลย ทุกบ้านที่มีสิะิ์รีบๆเลยค่ะ
 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ 


1. เงินสมทบประกันสังคม ได้คืนเมื่อไหร่ ? และเท่าไหร่ ?


2. 9 คำถามยอดฮิตกับการเบิกค่าคลอดประกันสังคม คนมีลูกต้องรู้ทัน!!!


3.  สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม กรณี แท้งบุตร
 
เรียบเรียงโดย : Mama Expert Editorial Team