การตรวจการได้ยินของทารก

09 July 2012
2720 view

การตรวจการได้ยินของทารกคัดกรองได้ก่อนออกจากโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่จะอยู่ในแพ็คเก็จคลอดโรงพยาบาลเอกชน สมัยก่อน แพทย์จะตรวจการได้ยินเฉพาะ กรณีรายที่มีความเสี่ยงเท่านั้น เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ในปัจจุบันพบว่า ในโรงพยาบาลชั้นนำของเมืองไทย ตรวจให้กับเด็กแรกเกิดทุกรายแม้ไม่มีภาวะเสี่ยง

ทารกแรกเกิดกลุ่มไหนถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

1.ประวัติครอบครัวที่มีการได้ยินบกพร่องแต่กำเนิด

2.การติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์

3.มีความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าโดนเฉพาะการผิดรูปของใบหูและช่องหู

4.กลุ่มอาการผิดปกติแต่กำเนิดที่มีการได้ยินบกพร่องร่วมด้วย

5.มีความเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาในห้องบริบาลทารกแรกเกิดทารกแรกเกิด (NICU) เกินกว่า 48 ชม.

อย่างไรก็ดีแม้ทารกจะไม่ดีปัจจัยเสี่ยงก็อาจพบภาวะการได้ยินบกพร่องได้ในหลายประเทศแนะนำให้คัดกรองการได้ยินในทารกทุกรายก่อนออกจากโรงพยาบาล

 

ขั้นตอนการตรวจ

ใช้เครื่องตรวจการได้ยินเฉพาะเด็กแรกเกิดตรวจในเด็กอายุ2 วัน-6เดือน เครื่องมือนี้จะเหมาะสมสำหรับการตรวจทารกในวัยนี้ควรต้องตรวจในห้องเงียบทารกนอนหลับจะตรวจได้ดี ผลการตรวจจะอ่านว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ของหูทั้ง 2 ข้างถ้าอ่านผลว่าไม่ผ่าน ควรปรึกษาแพทย์ทางด้าน หู คอและจมูกเด็กที่อ่านผลว่าผ่านถือว่าจะไม่มีปัญหาด้านการได้ยินตลอดไปหรือไม่การได้ยินที่ผิดปกติอาจเกิดจากปัจจัยอื่นได้ เช่น โรคหูชั้นกลางอักเสบทำให้เยื่อแก้วหูทะลุ เป็นต้นดังนั้น การที่ตรวจว่าผ่านหมายถึงเด็กไม่มีความผิดปกติที่มีตั้งแต่แรกเกิด แต่ความผิดปกติที่เกิดทีหลังสามารถเกิดได้

พว.นฤมล   เปรมปราโมทย์ เรี่ยบเรียง 
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

บทความที่เกี่ยวข้อง