รู้เท่าทันโรคปอดบวม ปอดอักเสบ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเด็กไทย

06 March 2017
18406 view

โรคปอดบวมในเด็ก

โรคปอดบวม พบในเด็กมากในเด็กเล็กกลุ่มอายุต่ำกว่า5ปี โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาน้ำหนักตัวน้อย ขาดสารอาหาร และเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังอาการไข้หวัดและปอดบวม เพราะเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจชนิดรุนแรง เด็กเสี่ยงเสียชีวิตสูงมาก 

สาเหตุการเกิดโรคปอดบวมในเด็ก

ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและบักเตรี(แบคทีเรีย) ซึ่งมักจะเริ่มโดยเป็นหวัดก่อน 2-3 วัน โดยเชื้อเผยแพร่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ คือ

  1. การหายใจเอาเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศเข้าไปโดยตรง
  2. การไอจามรดกัน
  3. การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย

อาการของโรคปอดบวมในเด็ก

1.เด็กจะมีอาการเป็นไข้หวัดก่อนสัก 2-3 วัน ต่อมามีอาการ ไข้สูง
2. เด็กจะไอมาก
3. เด็กมีการหายใจผิดปกติ ลักษณะการหายใจผิดปกติ มีดังนี้

  • หายใจเร็ว พบในระยะเริ่มแรกของการเกิดโรค
  • ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน เร็วกว่า 60 ครั้ง/นาที
  • ในเด็กอายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี เร็วกว่า 50 ครั้ง/นาที
  • ในเด็กอายุ 1-5 ปี เร็วกว่า 40 ครั้ง/นาที

การนับการหายใจของลูก คุณแม่ต้องนับให้ครบ1 นาที ในขณะที่ลูกสงบสงบ ไม่ร้องหรือดิ้น การนับการหายใจในเด็กเล็ก ให้ดูจากการกระเพื่อมของท้องอาจต้องยกชายเสื้อถ้าเห็นไม่ชัด ในเด็กโตอายุเกิน 7 ปี ใช้การเคลื่อนไหวของทรวงอก หากลูกหายใจมีลักษณะชายโครงบุ๋ม บ่งบอกถึงลูกมีอาการที่รุนแรงขึ้น เด็กจะหายใจแรงจนบริเวณชายโครงบุ๋มขณะหายใจเข้า หายใจมีเสียงดัง การฟังเสียงหายใจต้องฟังในขณะที่เด็กสงบ ไม่ร้องหรือดิ้น โดยแนบหูใกล้ปากของเด็ก ขณะหายใจเข้าได้ยินเสียง ฮืด หรือขณะหายใจออกได้ยินเสียง หวีด

การรักษาโรคปอดบวมในเด็ก 

ในเด็กที่ป่วยเป็นปอดบวมในระยะแรก หรือไม่รุนแรงมีอาการไข้สูง ไอ หายใจเร็ว ควรพาไปรับการรักษาจากแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและให้มาดูแลที่บ้านเช่นเดียวกับโรคหวัด
1.การดูแลทั่วไป ให้กินอาหารตามปกติ ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อน
2.กินยาตามแพทย์สั่ง

ข้อควรระวัง!!!
อาการของโรคปอดบวมอยู่ในภาวะป่วยหนักหรือรุนแรง จะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ ไม่ยอมกินนมหรือน้ำ ซึมมากปลุกตื่นยาก หายใจมีเสียง หายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม ภาวะป่วยหนักควรรับการรักษาในโรงพยาบาล

การป้องกันโรคปอดบวมในเด็ก

1.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือน เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานที่ดีกว่า 
2.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการปอดบวมหรือไข้หวัด ข้อนี้สำคัญมาก!!!
3.พ่อแม่ หรือคนในบ้านเลิกสูบบุหรี่
4.ฝึกหัดให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ไม่ขยี้ตา หรือจมูก และควรดูแลความสะอาดของบ้านเรือนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. 7 โรคร้ายแรงในเด็กที่มากับฤดูหนาว

2. การเคาะปอดระบายเสมหะในเด็กที่ถูกต้อง

3. โรคร้ายที่พบในเด็กแต่ละช่วงวัย ที่พ่อแม่ต้องใส่ใจและรู้เท่าทันโรค

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team