ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย : นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

14 November 2016
699 view

ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย 


พลตรี นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

สูตินรีแพทย์, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ผู้เชียวชาญการรักษาผู้มีบุตรยากและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การศึกษา นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

  • เแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

พบแพทย์นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล ได้ที่  :  โรงพยาบาลวิภาวดี