คลอดบุตรกับโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ดีไหม ?

08 September 2016
9159 view

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์


คุณแม่ที่กำลังวางแผนที่จะมีบุตร สิ่งที่คุณจะต้องนึกถึงและเลือกมากหน่อยเห็นจะเป็นที่สถานที่ฝากครรภ์ และคลอดบุตร ซึ่งปัจจุบันมีให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกมากมาย วันนี้ Mammaexpert ขอแนะนำโรงพยาบาลชั้นนำของไทยและติดอันดับต้นๆของเอเชีย มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลห้องเด็กที่ชำนาญการ ด้าน Breastfeeding ที่ช่วยเทรนคุณแม่มือใหม่ให้โปรเรื่องให้นมลูกได้อย่างคล่องแคล่วก่อนกลับบ้าน  เรามาดูรายละเอียดการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์กันค่ะ 

รู้จักโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็น โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย ที่ได้รับการรับรอง คุณภาพ ระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 580 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 ท่าน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เลขที่ 33 ซอย สุขุมวิท 3 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

แพคเกจคลอดของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้แบ่งเเพคเกจคลอดเป็น 3แพคเกจให้คุณแม่ได้เลือก ระยะเวลาของการจัดเเพคเกจ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

 1. โปรแกรมคลอดปกติ 83,900 บาท
 2. โปรแกรมคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง 101,900บาท
 3. ผ่าตัดคลอด 129,900 บาท

โดยรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 2. ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการทำคลอด รวมถึงเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 3. การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ เช่น  การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV)  การตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 4. การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด เช่น การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Typing, Direct Coombs Test) การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญา (PKU, TSH) การตรวจการได้ยินของทารก การตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตโดยใช้ Pulse Oximetry การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 5. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 6. กรณีฉีดยาชาที่ไขสันหลัง รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่ายาชาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
 7. กรณีผ่าคลอด รวมค่าห้องผ่าคลอด ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดและ แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
 8. ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับคุณแม่พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 9. ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล ค่าห้องคลอด ทีมงานคลอด
 10. คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 2 คืน (กรณีผ่าตัดคลอดระยะเวลา 3 คืน)

เงื่อน ไขอื่นๆ เพิ่มเติม

 • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด
 • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติ แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากโปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเป็นจำนวนเงิน 11,500 บาท
 • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูตินรีเวช
 • กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

บรรยากาศห้องคลอด และห้องพักหลังคลอดบุตรโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทันทีภายหลังคลอด เมื่อคุณแม่และลูกแข็งแรงปลอดภัยดีแล้ว พยาบาลจะนำลูกมาให้คุณแม่ได้โอบกอดสัมผัสไออุ่นแรกซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้คุณแม่ได้นำลูกไปเลี้ยงที่ห้องพัก และช่วยให้ลูกได้มาดูดกระตุ้นเต้านมคุณแม่ทุก  2-3 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลเต้านมคัดโดยทีมงานคุณภาพที่มากประสบการณ์ซึ่งจะช่วยนวดเต้านม หรือส่งทำอัลตราซาว์เต้านมกรณีเต้านมคัดตึงมาก นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีคลินิคนมแม่ ให้คุณแม่ทุกท่านได้อุ่นใจอีกด้วยค่ะ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจฝากครรภ์ คลอดบุตรกับโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 6672000 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่หลังคลอด

1. อาหารแม่หลังคลอด

2. การผ่าตัดคลอดบุตร 

3. การปฏิบัติตัวของคุณแม่หลังคลอด

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : https://www.bumrungrad.com