อายุของอสุจิ อสุจิแช่แข็ง มีอายุนานถึง 1000 ปี!!

23 February 2012
4510 view

อายุของอสุจิ


อายุของอสุจิ จากงานวิจัยพบว่าการแช่แข็งมีผลกระทบต่ออสุจิ ทั้งต่อ รูปร่าง ,เยื่อหุ้ม , acrosome , หาง ไปจนถึงระดับ DNA อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการเกิดของทารกจากการทำ ICSI ด้วยอสุจิที่แช่แข็งไว้นาน 21 ปี และทารกที่เกิดจากการฉีดเชื้อผสมเทียมด้วยอสุจิที่แช่แข็งไว้นาน 28 ปี

อายุของอสุจิ

เมื่อหลั่งน้ำอสุจิออกมานอกร่างกายแล้ว อสุจิจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น บนพื้นผิวแห้ง เสื้อผ้าหรือเครื่องนอน อสุจิมักแห้งตาย แต่จะมีชีวิตยาวนานมากขึ้นในน้ำหรืออ่างน้ำร้อน เนื่องจากอสุจิมักเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณอุ่นและชื้น โอกาสที่อสุจิในอ่างน้ำจะเข้าสู่ร่างกายของเพศหญิงและก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นั้นเป็นไปได้ยาก 

อายุของอสุจิแช่เเข็งเก็บได้นานเท่าไหร่

จากการศึกษาติดตามทารกที่เกิดจากอสุจิที่ผ่านการแช่แข็งทั้งโดยวิธีผสมเทียมและการทำเด็กหลอดแก้ว โดยใช้อสุจิบริจาค พบว่าไม่มีความแตกต่างจากทารกที่เกิดจากธรรมชาติ ในด้านน้ำหนักแรกคลอด อุบัติการภาวะคลอดก่อนกำหนด ภาวะตายคลอด อัตราส่วนระหว่างเพศชายต่อหญิง ความผิดปกติของโครโมโซม และความพิการแต่กำเนิดรวมถึงสุขภาพของทารกด้วย เมื่อเก็บอสุจิแช่แข็งไว้ภายใต้อุณหภูมิ -196 ℃  ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ภายในเซลล์จะหยุดนิ่ง สิ่งเดียวที่จะมีผลต่ออสุจิแช่แข็งคือรังสีคอสมิก ซึ่งสามารถทำลายดีเอนเอของอสุจิได้ นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าถ้าไม่มีผลกระทบจากรังสีคอสมิกแล้วอสุจิสามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้นานเป็น 1000 ปี

อายุของอสุจิแช่แข็งทางการแพทย์  

การเเช่แข็งอสุจิ สามารถทำได้โดย นักเทคนิคการแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่่ยวชาญ เพราะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วย คนที่เก็บอสุจิแช่แข็งไว้กับโรงพยาบาล หรือ ธนาคารสเปิร์ม ส่วนมากแล้วเป็นคนที่ต้องการทำเด็กหลอดแก้ว โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์เพื่อให้มีบุตร ส่วนค่าใช้จ่าย นับว่าสูงมากๆเลยทีเดียว 

    

   

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ไขปัญหา อสุจิกินได้หรือไม่

2. โรคแพ้อสุจิ

เรียบเรียงโดย  :  Mamaexpert Editorial Team