อสุจิเก็บไว้ได้นานแค่ไหน

23 February 2012
42 view

อสุจิเก็บไว้ได้นานแค่ไหน

จากงานวิจัยพบว่าการแช่แข็งมีผลกระทบต่ออสุจิ ทั้งต่อ รูปร่าง ,เยื่อหุ้ม , acrosome , หาง ไปจนถึงระดับ DNA  อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการเกิดของทารกจากการทำ ICSI ด้วยอสุจิที่แช่แข็งไว้นาน 21 ปี และทารกที่เกิดจากการฉีดเชื้อผสมเทียมด้วยอสุจิที่แช่แข็งไว้นาน 28 ปี และจากการศึกษาติดตามทารกที่เกิดจากอสุจิที่ผ่านการแช่แข็งทั้งโดยวิธีผสมเทียมและการทำเด็กหลอดแก้ว โดยใช้อสุจิบริจาค พบว่าไม่มีความแตกต่างจากทารกที่เกิดจากธรรมชาติ ในด้านน้ำหนักแรกคลอด อุบัติการภาวะคลอดก่อนกำหนด ภาวะตายคลอด อัตราส่วนระหว่างเพศชายต่อหญิง ความผิดปกติของโครโมโซม และความพิการแต่กำเนิดรวมถึงสุขภาพของทารกด้วย เมื่อเก็บอสุจิแช่แข็งไว้ภายใต้อุณหภูมิ -196 ℃  ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ภายในเซลล์จะหยุดนิ่ง สิ่งเดียวที่จะมีผลต่ออสุจิแช่แข็งคือรังสีคอสมิก ซึ่งสามารถทำลายดีเอนเอของอสุจิได้ นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าถ้าไม่มีผลกระทบจากรังสีคอสมิกแล้วอสุจิสามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้นานเป็น 1000 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง