แพทย์เตือนคู่รัก ทำออรัลเซ็กซ์พร่ำเพรื่อ เสี่ยงมะเร็งลำคอ

15 November 2016
20912 view

ทำออรัลเซ็กซ์พร่ำเพรื่อ

ออรัลเซ็กซ์พร่ำเพรื่อ เสี่ยง มะเร็งลำคอ

นักวิจัยพบว่า เชื้อ HPV ทำปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลบางอย่างที่ก่อให้เกิดมะเร็งในลำคอ เรียกว่า Oropharyngeal Squamous-cell Carcinoma แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดชี้แจงกระบวนการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว ทีมงานได้ศึกษากับผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก (Oropharyngeal Cancer) หรือมะเร็งที่ต่อมทอนซิล (Cancers of the tonsils) ในระยะเริ่มต้นจำนวน 100 คน และผู้ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งอีก 200 คน โดยการตรวจตัวอย่างเลือดและน้ำลายกับโมเลกุลของแอนติบอดี และศึกษาสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เช่น พฤติกรรมทางเพศ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โดยใช้แบบสอบถามลับ ได้รับผลดังนี้คือ

ออรัลเซ็กซ์พร่ำเพรื่อ เสี่ยง มะเร็งลำคอ

ผู้ที่มีคู่นอน ที่ทำออรัลเซ็กซ์ จำนวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปในชั่วอายุขัย (Lifetime) มีโอกาสเป็นมะเร็งในช่องปากถึง 3.4 เท่าผู้ที่มีคู่นอน ที่ร่วมเพศกันทางช่องทางปกติ จำนวนตั้งแต่ 26 คนขึ้นไปในชั่วอายุขัย มีโอกาสเป็นมะเร็งในช่องปาก 3.1 เท่าพบความสัมพันธ์ว่า จำนวนคู่นอนที่มากขึ้นเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งมากขึ้นเช่นกัน

มะเร็งในช่องปากเกิดจากการติดเชื้อ HPV-16 ในช่องปากด้วยระดับ 32 เท่าอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือถ้าได้ติดเชื้อ HPV-16ในช่องปากแล้วโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งก็สูงเป็น 32 เท่า โดยการสูบบุหรี่และดื่มสุราไม่ได้เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงในกรณีนี้ เนื่องจากเมื่อเซลล์ในปากติดเชื้อ HPV แล้วเชื้อก็จะพัฒนาไปเป็นก้อนมะเร็งโดยไม่ต้องใช้บุหรี่และสุรามาเป็นแนว ร่วม (โดยปกติแล้ว บุหรี่และสุราคือตัวการที่ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปาก)

ดร.สตินา (Dr Stina Syrjänen) บรรณาธิการร่วมจาก University of Turku ใน Finland กล่าวว่า ผลการศึกษาก่อให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจทางการแพทย์ เช่น ควรจะมีการตรวจผู้ที่ดื่มสุราและสูบบุหรี่จัดเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อ HPVในลำคอหรือไม่, การรักษาผู้ที่เป็นมะเร็งจากการติดเชื้อ HPV ควรจะแตกต่างจากผู้ที่เป็นมะเร็งอันเนื่องมาจากดื่มสุราและสูบบุหรี่จัดหรือไม่ และวัคซีน HPV จะป้องกันมะเร็งในลำคอและช่องปากได้หรือไม่ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาน่าจะชี้นำให้ทุกคนหันมาระมัดระวังตัวกันมากขึ้น เมื่อจะทำออรัลเซ็กซ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัย

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. เคล็ดลับออรัลเซ็กส์ ให้เขาสะท้านทั่วร่าง

2. เทคนิคการทำออรัลเซ็กซ์ ให้สามีติดใจ ติดหนึบ!!!

3. 4 เทคนิคเพิ่มความเสียวของผู้หญิงให้ถึงจุดสุดยอดได้ไม่ยาก

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

ขอบคุณข้อมูล : M Thai