ทารกเติบโตเร็ว จึงต้องการสารอาหารมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า

29 October 2015
2751 view

เพราะความต้องการสารอาหารต่างๆของลูกแต่ละช่วงวันต่างกัน คุณแม่จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกสรร และคัดสรร เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารให้เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงอายุ
ทารกช่วงอายุ 0-2 ขวบแรก ร่างกายและสมองเติบโตเร็วมาก น้ำหนักจะเพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักแรกเกิด มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นถึง 70 %  น้ำหนักสมองเพิ่มขึ้น 300 %
ความต้องการอาหารของเด็กวัน 0 – 2 ปี เทียบตามน้ำหนักตัวแล้วพบว่า …

  • เด็กต้องการพลังงาน มากกว่าผู้ใหญ่ 1.5 เท่า
  • เด็กต้องการโปรตีน มากกว่าผู้ใหญ่ 1.8  เท่า
  • เด็กต้องการธาตุเหล็ก มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า

แต่สิ่งที่คุณแม่ควรคำนึงมากที่สุดคือ ทารกมีขนาดกระเพาะเล็กกว่าผู้ใหญ่ถึง 5 เท่าเพราะฉะนั้น ทารกจึงต้องได้รับอาหารที่ดีที่สุด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายทารก สำหรับทารกอายุ 0-6 เดือน ให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว และสามารถให้ลูกกินนมแม่ต่อไปจนอายุ 2 ปีหรือนานเท่าที่จะทำได้ เมื่อลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมตามวัยที่มีคุณภาพดี มีสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่ อย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับนมแม่

เมนูแนะนำแต่ละช่วงวัย

  • No tag available

บทความที่เกี่ยวข้อง